Koolitusprogramm “Digiajastu haridusjuht”

Head koolide ja lasteaedade juhid, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub Teid koos oma asutuse meeskonnaga osalema täiendkoolitusprogrammis Digiajastu haridusjuht, mille eesmärk on toetada vajalike teadmiste ja oskuste kujunemist õppimise ja õpetamise juhtimiseks digiajastul ning kaasaja nõudmisi arvestava õpikeskkonna ja seda toetav taristu loomiseks. Koolitusele ootame juhte koos oma meeskonnaga kõigilt haridustasemetelt.

Koolitusprogramm koosneb kahest järjestikku läbitavast koolitusest Õppeprotsessi juhtimine digiajastul ja Haridusasutuse digitaristu arendamine ning kolmandast 2016. aasta sügisel valmivast eraldiseisvast koolitusest, millel osalemiseks ei pea olema läbinud kahte esimest koolitust.

DigiajastuHaridusjuht_M1I koolitus: Õppeprotsessi juhtimine digiajastul toetab digiajastu nõudmisi arvestava õppeprotsessi korraldamist ja läbiviimist haridusasutuses, et õppija tuleks edukalt toime eesseisvate väljakutsetega. Koolituse käigus viib iga meeskond ellu ühe õppeprotsessi puudutava muutuse oma asutuses.

Koolitused 2016. a sügisel:

DigiajastuHaridusjuht_M2

II koolitus: Haridusasutuse digitaristu arendamine toetab haridusasutuse selge IKT visiooni ja eesmärgi ning neid toetava praktilise tegevusplaani loomist. Koolituse käigus analüüsib meeskond asutuse digitaristu olukorda ja selle arenguvajadusi ning mõtleb läbi tegevused, mis aitavad õppeasutusel seatud eesmärkideni jõuda.

Koolitused 2016. a sügisel:

Koolitusprogrammi väljatöötamisel on lähtutud:

Koolitusprogrammi tutvustavad artiklid portaalis Koolielu:

Lisainfo:

Triin Kaasik
Koolituse projektijuht
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
triin.kaasik@hitsa.ee
Tel: +372 65 10 108, +372 551 55 20
www.innovatsioonikeskus.ee