KAVA

KAHEPÄEVANE AUDITOORNE KOHTUMINE

ESIMENE KOOLITUSPÄEV

9.30-10.00 Saabumine ja tervituskohv
10.00-10.15 Sissejuhatus koolitusse Triin Kaasik, HITSA koolituse projektijuht
10.15-11.45 Digitehnoloogia kasutamine õppetöös Piret Luik, Tartu Ülikooli haridustehnoloogia dotsent või Liina Tamm, Konguta Kooli direktor
11.45-12.00 Kohvipaus
12.00-13.30 Digitehnoloogia kasutamine õppetöös jätkub Piret Luik/Liina Tamm
13.30-14.30 Lõuna
14.30-16.00 Pedagoogilise personali digipädevuste nõuded Varje Tipp, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arenguosakonna juhataja või Marit Dremljuga-Telk, Sisekaitseakadeemia haridustehnoloog-projektijuht
16.00-16.15 Kohvipaus
16.15-17.45 Pedagoogilise personali digipädevuste nõuded jätkub Varje Tipp/Marit Dremljuga-Telk
17.45-18.15 Kokkuvõte päevast Varje Tipp/Marit Dremljuga-Telk

TEINE KOOLITUSPÄEV

9.00-10.30 Personali arendamine ja koolitamine Helina Kibar, koolitaja-konsultant, Tallinna Ülikooli lektor
10.30-10.45 Kohvipaus
10.45-12.15 Personali arendamine ja koolitamine jätkub Helina Kibar
12.15-13.15 Lõuna
13.15-14.45 Personali arendamine ja koolitamine jätkub Helina Kibar
14.45-15.15 Kokkuvõte päevast Helina Kibar

LÕPUSEMINAR 08.06.2017 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29)

10.00-10.30 Saabumine ja tervituskohv
TLÜ Astra maja I korruse fuajee
10.30-10.45 Tervitussõnad ja ülevaade päevast
TLÜ Astra maja A-046
Triin Kaasik,
HITSA koolituse projektijuht
10.45-12.15 Tegevuskavade esitlused
TLÜ Astra maja A-046
Helina Kibar
Marit Dremljuga-Telk
Liina Tamm
Koolitusprogrammi koolitajad
12.15-13.00 Lõuna
13.00-15.00 Töötoad: tegevuskavade tagasisidestamine
TLÜ Astra maja A-046, A-346, A-447
Helina Kibar
Marit Dremljuga-Telk
Liina Tamm
Koolitusprogrammi koolitajad
15.00-15.15 Kohvipaus
15.15-15.45 Plenaar: osalejate kokkuvõte töötubadest
TLÜ Astra maja A-046
Helina Kibar
Marit Dremljuga-Telk
Liina Tamm
Koolitusprogrammi koolitajad
15.45-16.00 Kokkuvõte päevast
TLÜ Astra maja A-046
Helina Kibar
Marit Dremljuga-Telk
Liina Tamm
Koolitusprogrammi koolitajad