Koolitusprogramm “Digiajastu haridusjuht”

Head koolide ja lasteaedade juhid, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub Teid koos oma asutuse meeskonnaga osalema täiendkoolitusprogrammis Digiajastu haridusjuht, mis toetab teadmisi ja oskusi õppimise ja õpetamise juhtimiseks digiajastul ning kaasaja nõudmisi arvestava õpikeskkonna ja seda toetav taristu loomiseks ning pedagooglise personali digipädevuse arendamiseks haridusasutuses. Koolitusele ootame juhte koos oma meeskonnaga kõigilt haridustasemetelt.

Koolitusprogramm koosneb kahest järjestikku läbitavast koolitusest Õppeprotsessi juhtimine digiajastul ja Haridusasutuse digitaristu arendamine ning kolmandast eraldiseisvast koolitusest Digipädevuse arendamine haridusasutuses, millel osalemiseks ei pea olema läbinud kahte esimest koolitust.

DigiajastuHaridusjuht_M1I koolitus: Õppeprotsessi juhtimine digiajastul toetab digiajastu nõudmisi arvestava õppeprotsessi korraldamist ja läbiviimist haridusasutuses, et õppija tuleks edukalt toime eesseisvate väljakutsetega. Koolituse käigus viib iga meeskond ellu ühe õppeprotsessi puudutava muutuse oma asutuses.

 

DigiajastuHaridusjuht_M2

II koolitus: Haridusasutuse digitaristu arendamine toetab haridusasutuse selge IKT visiooni ja eesmärgi ning neid toetava praktilise tegevusplaani loomist. Koolituse käigus analüüsib meeskond asutuse digitaristu olukorda ja selle arenguvajadusi ning mõtleb läbi tegevused, mis aitavad õppeasutusel seatud eesmärkideni jõuda.

 

DigiajastuHaridusjuht_M3III koolitus: Digipädevuse arendamine haridusasutuses toetab õppealajuhatajate ja õppejuhtide teadmiste ja oskuste kujunemist haridusasutuse pedagoogilise personali
digipädevuse arendamiseks. Koolituse käigus valmib igal meeskonnal oma asutuse personali arendamise ja koolitamise tegevuskava digipädevuse                                             toetamiseks.

Koolitusprogrammi väljatöötamisel on lähtutud:

Koolitusprogrammi tutvustavad artiklid portaalis Koolielu:

Lisainfo:

Triin Kaasik
Koolituse projektijuht
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
triin.kaasik@hitsa.ee
Tel: +372 65 10 108, +372 551 55 20
www.innovatsioonikeskus.ee