Millele peab kool andmekaitse üldmääruse osas tähelepanu pöörama?

Õpiobjekt “Millele peab kool andmekaitse üldmääruse osas tähelepanu pöörama?” on mõeldud ülevaate andmiseks kõigile huvilistele GDPR temaatikast väga lühidalt ja väga peamised asjad, mis peavad tehtud saama.

Sihtrühm:
Koolituse sihtrühmaks on kõikide haridustasemete haridusasutuste isikuandmetega kokkupuutuvad töötajad.

Teemad:
1. Ülevaade esmasest andmekaitse üldmääruse muudatustest haridusasutustes;
2. Tutvumine andmetöötluse inventariseerimise viisidega;
3. Tutvumine esmaste tegevustega mõjuhinnangu kui dokumendi lugemisel ja mõistmisel;

Õpiväljundid:
1. Teab esmaseid andmekaitse üldmääruse aspekte haridusasutuse kontekstis
2. Teab ja mõistab kuidas teha isikuandmetöötluse inventuuri kaarte
3. Teab ja oskab arusaada mõjuhinnangu sisust ja vajalikkusest

Maht:
1 akadeemiline tund (45 min).

Ülesehitus:
1. Videoloeng
2. Tutvustavate materjalide kasutamine ja täitmine

Õpiobjekti loomise aeg: september 2018

Матерялы по русский: Ссылка на страницу

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt internetis“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

logoHITSA logo

Lisainfo:
Hanno Saks
Koostaja
Pärnu Mai Kool
hanno.saks@maikool.parnu.ee
Tel: +372 525 06 55