DigiKiirendi koolijuhtide moodul

HITSA koolitusprogrammi “Digiajastu haridusjuht” moodul “Õppijate digipädevuse arendamine” DigiKiirendi koolidele toetab digiajastu nõudmisi arvestava õppeprotsessi korraldamist ja läbiviimist haridusasutuses. Koolituse käigus koostab ja viib iga meeskond ellu arendusprojekti, mis lähtub eelkõige õppija digipädevuse arendamisest.

Koolitajad:

Piret Lehiste ja Airi Aavik

Sihtrühm:

Koolituse sihtrühmaks on DigiKiirendi koolide juhid koos kahe kolleegiga, kellega koostöös soovib juht oma asutuses õppeprotsessi muutust ellu viia. Meeskonda võib lisaks juhile kuuluda nt haridustehnoloog, infojuht, õppealajuhataja, õpetaja vms. Seega on koolitusele oodatud koolide 2-3-liikmelised meeskonnad.

Teemad:

 • Kooli juhtimine digiajastul
 • Digiajastu õppeprotsessi juhtimine
 • Õppija, õpetaja ja koolijuhi tulevikuoskused
 • Õppeprotsessi muutmine meeskonnana
 • Mis on digipädevus?
 • Õppija digipädevusmudel
 • Eesmärgipärane digitehnoloogia lõimimine õppeprotsessi
 • Digiainekava loomine ja rakendamine

Koolituse lõpetanu:

 • teab digiajastu õppeprotsessi trende ja arenguid;
 • tunneb õppija digipädevusmudelit;
 • oskab toetada õppijate digipädevuse arengut;
 • planeerib esimese sammu muudatuseks digiajastu õppeprotsessis lähtuvalt õppijast;
 • teab, kuidas viia koolitusel plaanitud muudatust ellu oma organisatsioonis.

Maht:

1,5 EAP (39 akadeemilist tundi: 16 ak/h auditoorset tööd ja 23 ak/h iseseisvat tööd)

Õppevorm:

Kombineeritud (auditooriumis ning veebipõhises keskkonnas)

Ülesehitus:

1. Iseseisev töö – blogi loomine  + meeskonna tutvustus ja asutuse eduloo kirjeldus
2. Auditoorne kohtumine (6 ak/h)
3. Iseseisev töö – töö arendusprojektiga + esitlus “Parimad praktikad”
4. Auditoorne kohtumine (6 ak/h)
5. Iseseisev töö – arendusprojekti elluviimine
6. Auditoorne kohtumine (4 ak/h)
7. Iseseisev töö – poster-ettekande loomine
8. DigiKiirendi lõpuüritus: ühepäevane auditoorne lõpuseminar, kus meeskonnad tutvustavad valminud arendusprojekte ja nende elluviimist oma asutuses.

Ajakava:

Põlva- ja Võrumaa koolide meeskonnad:

 • 25. september 2019 kell 10:30 – 16:00
 • 16. oktoober 2019 kell 10:30 – 16:00
 • 20. november 2019 kell 10:30 – 14:30

Järva- ja Tartumaa koolide meeskonnad:

 • 26. september 2019 kell 10:30 – 16:00
 • 17. oktoober 2019 kell 10:30 – 16:00
 • 21. november 2019 kell 10:30 – 14:30

Nõuded osalemiseks:

 • Asutus osaleb DigiKiirendi programmis.
 • Meeskonda kuulub haridusasutuse juht (koolijuht kõige kõrgemal tasemel) koos 1-2 kolleegiga.

Nõuded lõpetamiseks:

1. Auditoorsetel koolituspäevadel osaletakse kogu meeskonnaga täismahus.

2. Meeskonnal valmib lõputööna arendusprojekt:

 • Arendusprojekti käiku kirjeldatakse avalikus blogis.
 • Haridusasutuse juht esitleb arendusprojekti DigiKiirendi lõpuseminaril.

Koolituse korraldus:

Koolitus toimub Dorpat konverentsikeskuses (Turu tn 2, Tartu). Koolituse hinna sisse kuuluvad koolituse materjalid ja toitlustus.

NB! Koolitusel osalemine on üldhariduskoolide meeskondadele tasuta. Kui kursusele registreerunud meeskond loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest korraldajat vähemalt 14 päeva enne koolituse algust või ei lõpeta kursust, esitatakse arve 200 eurot osaleja kohta.

Lisainfo:

Piret Lehiste
Koolituse projektijuht
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
E-post: piret.lehiste@hitsa.ee
Tel: 55 697696