DigiKiirendi koolijuhtide moodul

HITSA koolitusprogrammi “Digiajastu haridusjuht” moodul “Õppijate digipädevuse arendamine” DigiKiirendi koolidele toetab digiajastu nõudmisi arvestava õppeprotsessi korraldamist ja läbiviimist haridusasutuses. Koolituse käigus koostab ja viib iga meeskond ellu arendusprojekti, mis lähtub eelkõige õppija digipädevuse arendamisest.

Koolitajad:

Piret Lehiste ja Airi Aavik

Sihtrühm:

Koolituse sihtrühmaks on DigiKiirendi koolide juhid koos kahe kolleegiga, kellega koostöös soovib juht oma asutuses õppeprotsessi muutust ellu viia. Meeskonda võib lisaks juhile kuuluda nt haridustehnoloog, infojuht, õppealajuhataja, õpetaja vms. Seega on koolitusele oodatud koolide 2-3-liikmelised meeskonnad.

Teemad:

 • Kooli juhtimine digiajastul
 • Digiajastu õppeprotsessi juhtimine
 • Õppija, õpetaja ja koolijuhi tulevikuoskused
 • Õppeprotsessi muutmine meeskonnana
 • Mis on digipädevus?
 • Õppija digipädevusmudel
 • Eesmärgipärane digitehnoloogia lõimimine õppeprotsessi
 • Digiainekava loomine ja rakendamine

Koolituse lõpetanu:

 • teab digiajastu õppeprotsessi trende ja arenguid;
 • tunneb õppija digipädevusmudelit;
 • oskab toetada õppijate digipädevuse arengut;
 • planeerib esimese sammu muudatuseks digiajastu õppeprotsessis lähtuvalt õppijast;
 • teab, kuidas viia koolitusel plaanitud muudatust ellu oma organisatsioonis.

Maht:

1,5 EAP (39 akadeemilist tundi: 16 ak/h auditoorset tööd ja 23 ak/h iseseisvat tööd)

Õppevorm:

Kombineeritud (auditooriumis ning veebipõhises keskkonnas)

Ülesehitus:

1. Iseseisev töö – blogi loomine  + meeskonna tutvustus ja asutuse eduloo kirjeldus
2. Auditoorne kohtumine (6 ak/h)
3. Iseseisev töö – töö arendusprojektiga + esitlus “Parimad praktikad”
4. Auditoorne kohtumine (6 ak/h)
5. Iseseisev töö – arendusprojekti elluviimine
6. Auditoorne kohtumine (4 ak/h)
7. Iseseisev töö – poster-ettekande loomine
8. DigiKiirendi lõpuüritus: ühepäevane auditoorne lõpuseminar, kus meeskonnad tutvustavad valminud arendusprojekte ja nende elluviimist oma asutuses.

Ajakava:

Grupp I (Tallinnas toimuv)

 • 04. märts 2020 kell 10:30 – 16:00 Tallinnas, Hitsa Nutiklassis
 • 21. aprill 2020 kell 10:30 – 16:00 NB! Toimub veebis, osalejatele saadetakse link e-mailile
 • 20. mai 2020 kell 10:00 – 15:00 NB! Toimub veebis, osalejatele saadetakse link e-mailile

Grupp II (Tartus toimuv)

 • 05. märts 2020 kell 10:30 – 16:00 Tartus, hotellis London
 • 22. aprill 2020 kell 10:30 – 16:00 NB! Toimub veebis, osalejatele saadetakse link e-mailile
 • 21. mai 2020 kell 10:00 – 15:00 NB! Toimub veebis, osalejatele saadetakse link e-mailile

Koolituse materjalid: 

https://sites.google.com/view/digipadevus

Nõuded osalemiseks:

 • Asutus osaleb DigiKiirendi programmis.
 • Meeskonda kuulub haridusasutuse juht (koolijuht kõige kõrgemal tasemel) koos 1-2 kolleegiga.

Nõuded lõpetamiseks:

1. Auditoorsetel koolituspäevadel osaletakse kogu meeskonnaga täismahus.

2. Meeskonnal valmib lõputööna arendusprojekt:

 • Arendusprojekti käiku kirjeldatakse avalikus blogis.
 • Haridusasutuse juht esitleb arendusprojekti DigiKiirendi lõpuseminaril.

Koolituse korraldus:

NB! Koolitusel osalemine on üldhariduskoolide meeskondadele tasuta. Kui kursusele registreerunud meeskond loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest korraldajat vähemalt 14 päeva enne koolituse algust või ei lõpeta kursust, esitatakse arve 200 eurot osaleja kohta.

Lisainfo:

Triin Saar
Koolituse projektijuht
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
E-post: triin.saar@hitsa.ee
Tel: 6285898