MATERJALID

ESIMESE KOOLITUSPÄEVA SLAIDID:

TEISE KOOLITUSPÄEVA SLAIDID:

KOLMANDA KOOLITUSPÄEVA SLAIDID:

PILOOTKOOLITUSEL OSALEVAD KOOLID:

Jüri Gümnaasium

Vaida Põhikool

Peetri Lasteaed-Põhikool

Raikküla Kool

Palivere Põhikool

Haapsalu Linna Algkool

Leie Põhikool